Օգտագործում

www.soscredit.am ինտերնետային կայքի սեփականատերը և ադմինիստրատորը (այսուհետ `Կայք) «Soscredit» (այսուհետ` Սեփականատեր): Սեփականատերը իրավունք է վերապահում լրացնել, փոփոխել կամ այլ կերպ փոխել Կայքի տեղեկատվությունը եւ կանոնները, ինչպես վիզուալ այնպես էլ բովանդակային հատվածը։  Սեփականատերը իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ սահմանափակել Կայքի ազատ մուտքը:

Այցելողը այն անհատն է, ով այցելում է ինտերնետային կայք (www.soscredit.am):

Այցելելով Կայքը, այցելուն համաձայնում է cookie- ի, տվյալների պաշտպանության, օգտագործման եւ էլեկտրոնային փոստի պայմանների մասին: Ընդունվում է, որ այցելուն կարդացել է այդ պայմանները եւ ընդունում է դրանք:

Ընդհատեք կայքի օգտագործումը, եթե եթե ունեք առարկություններ կայքի բովանդակության կամ հեղինակային իրավունքի հետ կապված։  Կայքի օգտագործման ընթացքում այցելուների միջեւ ծագած վեճերը կքննարկվեն Լատվիայի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված կարգով:

Կայքի բովանդակությունը տեղեկատվական բնույթ է կրում: Կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը չի կարող և չի կարելի համարվել որպես կոնկրետ առաջարկ, կոնկրետ ապրանք կամ ծառայություն եւ այլն:

Կայքն ամփոփում է այլ իրավաբանական ընկերություններին առաջարկվող եւ մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն: Հատուկ, մանրամասն և բացատրական պատասխաններ այցելուին հետաքրքրող հարցերի վերաբերյալ Այցելուների հարցերը (օրինակ, ժամկետանց վճարումների վերաբերյալ հանձնարարականներ, անկատար վճարումների վերաբերյալ հրահանգներ, պատասխանատու վարկի գործունեության եւ քաղաքականության քաղաքականություն, վճարման բացահայտում, ներառյալ տարեկան տոկոսադրույքներ, վերականգնման քաղաքականություն, կոնտակտային տվյալներ եւ այլն) հասանելի է տվյալ ծառայության մատակարարի էջում:

Կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը եւ կատարված գործառույթները չեն երաշխավորում, եւ մենք պատասխանատվություն չենք կրում այցելուի հնարավոր սխալների համար, ոչ էլ պատասխանատվություն ենք կրում Կայքում տեղադրված տեղեկատվության համապատասխանությունը յուրաքանչյուր այցելուի համար: Սեփականատերը պատասխանատվություն չի կրում Կայքի այցելուների վերաբերյալ կայացրած որոշումների կամ գործողությունների համար, որոնք իրականացվում են Կայք այցելելուց հետո եւ հղում կատարելով Կայքում տեղադրված տեղեկատվության եւ առաջարկություններին:

Կայքում ներկայացված տեղեկատվությունը առանձին չի ստուգվում, այն տեղադրվում է հուսալի տեղեկատվության աղբյուրի հիման վրա:

Կայքում նշված ծախսերը տեղադրվում են տեղեկատվության նպատակներով, եթե այլ կայքում նշված չեն տեղեկությունները: Առաջարկում ենք ծառայություններ մատուցողի գլխավոր էջում կոնկրետ գործարք կատարելուց առաջ ստուգել ծախսերը:

Սեփականատերը պատասխանատվություն չի կրում Կայքի օգտագործման հետեւանքով առաջացած կորուստների համար (անմիջական, անուղղակի կամ պատահական), ինչպես նաեւ պատասխանատվություն չի կրում ցանցի վերաբերյալ Կայքի տեղեկատվության առկայության համար: Կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը տեղադրվում է հայտի ձեւով եւ չի տրամադրվում երրորդ անձանց: Կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը կարող է դիտվել եւ տպագրվել միայն անձնական, ոչ առեևտրային կարիքների համար: Կայքում տեղադրված լոգոները, ապրանքային նշանները եւ հեղինակային իրավունքով պաշտպանված այլ ստեղծագործությունները հեղինակային իրավունքով պաշտպանված նյութ են, որը պաշտպանված է Լատվիայի Հանրապետության գործող կանոնակարգերով: Լատվիայի Հանրապետության քաղաքացիական, վարչական կամ քրեական պատասխանատվության մասին:

Արգելվում է Կայքի համակարգի գործունեության անվտանգության, կայունության եւ արագությանն ուղղված գործողություններ իրականացնել:

Սեփականատերը ցանկացած պահի իրավունք ունի մուտք գործել Կայքի օգտագործման այլ պայմաններ, որոնք ուժի մեջ են մտնում այն ​​ժամանակ, երբ նոր պայմանները կհրապարակվեն Կայքում: Կայքի օգտագործումը, ներառյալ. Փոփոխություններից հետո տեղադրված բոլոր տեղեկությունները նշանակում են, որ օգտագործողը համաձայնել է Կայքի բոլոր պայմաններին:

Կայքի պայմանները չեն տարածվում այլ անձանց / իրավաբանական անձանց էջերին:

Հարկավոր է պարբերաբար ծանոթանալ պայմաններին , քանի որ կայքի պայմանները ենթակա են փոփոխման առանց ծանուցման: Եթե ​​հարցեր ունեք, խնդրում ենք օգտագործել մեր կոնտակտային բաժինը կամ էլ․ փոստը: